Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van de Teamfolio App.

Definities
Wanneer wij spreken over een seizoen gaan we uit van de periode september t/m augustus vastgelegde  van einde zomervakantie tot aan start zomervakantie.

Als we het hebben over de club of organisatie die de Teamfolio App wilt gebruiken, praten we over een afnemer.

Aansprakelijkheid
Teamfolio App kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken die gebeuren tijdens het gebruik van deTeamfolio App.

Teamfolio App kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan, vermissing of diefstal van telefoons en/of iPads.

De gebruiker blijft altijd verantwoordelijk voor de wijze waarop de Teamfolio App wordt ingezet.

Betaling en opzegtermijn
Na ondertekening van de overeenkomst is er een betalingsverplichting tenzij anders is afgesproken en schriftelijk is vastgelegd. De betalingstermijn is 30 dagen na dagtekening overeenkomst.

Na het tekenen van de overeenkomst is de opzegtermijn 1 maand. Na het verstrijken van het opzegtermijn zal de factuur in rekening worden gebracht. De afnemer betaald altijd voor één seizoen tenzij anders schriftelijk is vastgelegd.

Het privacybeleid zoals beschreven op de website zal in combinatie met de ondertekende verwerkersovereenkomst bindend zijn.