Over de Teamfolio App

Met de Teamfolio App verzamel je wekelijks informatie over de ontwikkeling van team en individu en worden spelers zich bewust van het ontwikkelproces. Dit helpt de betrokkenheid van spelers te vergroten en verbetert de communicatie met coach en technische staf. De app is op maat in te richten (bijvoorbeeld met een persoonlijk ontwikkel plan en diverse testen) en beschikbaar voor alle teamsporten.

Wil jij ook jouw spelers op hun ontwikkeling laten reflecteren zoals Frenkie de Jong dat kan?

Binnen de Teamfolio App betrek je spelers in het ontwikkelproces van team en individu door hen op trainingen en wedstrijden te laten reflecteren.

Het doel van de app is om de betrokkenheid van spelers te vergroten door bewuster om te laten gaan met de ontwikkeling van team en individu. Daarnaast biedt de app ondersteuning bij de communicatie tussen spelersgroep en trainer.

De coach en technische staf krijgt door middel van de app en bijhorende online coachomgeving snel en eenvoudig inzicht in zaken zoals fysieke status, kwaliteiten, motivatie, ontwikkelpunten, vorm, statistiek en plezier.

De trainer kan de informatie ophalen in de online omgeving en kan tijdens de trainingsweek inspelen op evaluaties van zijn spelersgroep. Zo kunnen de spelers actief gevraagd worden mee te denken over de inhoud van de trainingen. De spelers ervaren hiermee invloed te hebben op de teamprestatie en dat vergroot de betrokkenheid en motivatie (Vansteenkiste et all).

Wil jij ook graag kennismaken met de app?

Neem contact met ons op   of bel 085 060 6288