Privacybeleid

Deze geüpdate versie van ons privacybeleid is van toepassing op onze gehele dienstverlening.

PRIVACYBELEID VAN TEAMFOLIO APP

Wanneer u onze app gebruikt, vertrouwt u ons uw gegevens toe. We begrijpen dat dit een grote verantwoordelijkheid is en werken er hard aan om uw gegevens te beschermen en u er de controle over te geven.

Dit privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe u deze gegevens kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

Ons privacybeleid is bijgewerkt op 25 april 2019.

Vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen per mail worden gestuurd naar het onderstaande adres of via https://www.teamfolioapp.nl/contact.

Teamfolio App
Siliciumweg 53
3812 SW Amersfoort
Tel. 085 060 62 88
info@teamfolioapp.nl


Uw privacy is belangrijk

Uw privacy is voor Teamfolio App van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en dat wij hier zorgvuldig gebruik van maken. In dit privacybeleid leest u hoe Teamfolio App omgaat met uw gegevens. Voordat u de details bekijkt volgen hier enkele van onze fundamentele privacy principes:

  • Gegevens die u uploadt via de app kunnen alleen worden ingezien door uzelf, betrokkenen van de technische staf van uw team en medewerkers van Teamfolio App.
  • We bundelen en anonimiseren bepaalde gegevens over onze gebruikers voor statistieke doeleinden.
  • Wij werken er continu aan om de privacy opties die tot uw beschikking staan te verbeteren.

Inleiding

De missie van Teamfolio App is clubs een tool te bieden die helpt bij het beter ontwikkelen van team en individu. Bij deze missie staat centraal dat we transparantie bieden over welke gegevens we over hen verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie de gegevens worden gedeeld.

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer gebruik wordt gemaakt van onze app. We bieden onze gebruikers keuzes over de gegevens die we verzamelen, gebruiken en delen zoals is beschreven in dit privacybeleid, het cookiebeleid en help-pagina’s.

Clubs gebruiken de Teamfpolio App om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van team en individu. Ons privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers van onze app.


Gegevens die Teamfolio App verzamelt

We geven u inzicht in de gegevens die we verzamelen wanneer u de app gebruikt.

Basis accountgegevens

Wanneer u een Teamfolio App-account maakt, verstrekt u persoonlijke gegevens aan ons, zoals uw naam, e-mailadres en een wachtwoord. Deze gegevens helpen ons met de beveiliging en u toegang bieden tot de app. U kunt er ook voor kiezen uw geslacht of geboortedatum toe te voegen aan uw account. Op basis hiervan kunnen wij bepaalde gegevens bundelen en anonimiseren voor statistieke doeleinden.

Inhoudelijke gegevens

We verzamelen ook de content die u maakt of uploadt binnen onze app. Dit zijn onder meer reacties die u achterlaat bij diverse reflectiemomenten en andere tests.

Uw browsers en apparaten

We verzamelen informatie over de browsers en apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de app, waardoor we u door middel van toekomstige updates een betere gebruikerservaring kunnen bieden.

De gegevens die we verzamelen, bestaan onder meer uit het browsertype en de instellingen ervan, het besturingssysteem, informatie over het mobiele netwerk (waaronder de naam van de provider) en het versienummer van de app. We verzamelen ook informatie over de interactie van uw browsers en apparaten met onze app, waaronder IP-adressen, crashrapporten, systeemactiviteit en de datum, tijd en verwijzende URL van uw verzoek.

We verzamelen deze gegevens wanneer de app op uw apparaat contact opneemt met onze servers, bijvoorbeeld wanneer u de app opent, controleert op updates of deze ontvangt.


In sommige omstandigheden verzamelt Teamfolio App aanvullende gegevens over u, bijvoorbeeld via uw club of naar aanleiding van een supportvraag en/of telefonisch contactmoment.

We gebruiken verschillende technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan, waaronder cookies, lokale webopslag, zoals browserwebopslag of de gegevenscache van de app, databases en serverlogbestanden.


Waarom Teamfolio App gegevens verzamelt

We gebruiken de gegevens die we via onze app verzamelen voor de volgende doeleinden:

Onze diensten leveren

We gebruiken uw gegevens om onze diensten te leveren, zoals resultaten weer te geven en om content te delen met uw club.

Onze diensten onderhouden en verbeteren

We gebruiken uw gegevens ook om ervoor te zorgen dat onze diensten werken zoals de bedoeling is, bijvoorbeeld door storingen bij te houden of problemen op te lossen die u aan ons rapporteert. We gebruiken uw gegevens ook om verbeteringen door te voeren in onze diensten. Zo helpt inzicht in uw gebruik ons bijvoorbeeld bij de verbetering van het navigatiemenu.

Prestaties meten

We gebruiken gegevens voor analyses en metingen om inzicht te krijgen in de manier waarop onze diensten worden gebruikt. Zo analyseren we bijvoorbeeld gegevens over uw bezoeken aan onze website en app om zo onder meer het productontwerp te optimaliseren.

Met u communiceren

We gebruiken gegevens die we verzamelen (zoals uw e-mailadres) om rechtstreeks met u te communiceren. We kunnen u bijvoorbeeld een melding sturen als we verdachte activiteiten constateren. We kunnen u ook informeren over aanstaande veranderingen of verbeteringen van onze diensten. En als u contact opneemt met Teamfolio App, houden we gegevens over uw verzoek bij om u te helpen eventuele problemen op te lossen.

Onze gebruikers en de organisatie beschermen

We gebruiken informatie om de veiligheid en betrouwbaarheid van onze diensten te helpen verbeteren. Dit omvat onder meer het detecteren en voorkomen van en reageren op fraude, misbruik, beveiligingsrisico’s en technische problemen die schade kunnen veroorzaken bij Teamfolio App, onze gebruikers of andere betrokkenen.


Uw gegevens delen

We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Teamfolio App, behalve in de volgende gevallen:

Met uw toestemming

We delen persoonlijke gegevens buiten Teamfolio App als we uw toestemming hebben. Bijvoorbeeld wanneer u de app gebruikt in combinatie met een dienst van een derde derde partij, vragen we om uw toestemming voordat we uw gegevens met die service delen.

Voor externe verwerking

We leveren persoonlijke gegevens aan onze partners en andere vertrouwde organisaties en individuen zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid en andere passende beveiligingsmaatregelen. We maken bijvoorbeeld gebruik van dienstverleners om ons te helpen met hosting en klantenondersteuning.

Om juridische redenen

We delen persoonlijke gegevens buiten Teamfolio App als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

  • te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties;
  • de van toepassing zijnde servicevoorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen;
  • fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken;
  • de rechten, eigendom of veiligheid van Teamfolio App, onze gebruikers of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

We kunnen niet-persoonlijke gegevens openbaar delen en met onze partners, zoals clubs, ontwikkelaars of de overheid. We delen gegevens bijvoorbeeld openbaar om trends te laten zien voor het algemene gebruik van onze app. We staan ook specifieke partners toe gegevens te verzamelen uit uw browser en meetdoeleinden via hun eigen cookies of soortgelijke technologieën.

Als Teamfolio App betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven we de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens waarborgen en stellen we de betreffende gebruikers op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.


Wijziging

Wijzigingen in het Privacybeleid zijn na de ‘ingangsdatum’ van toepassing op het gebruik van onze app.

Teamfolio App (‘wij’ of ‘ons’) kan dit privacybeleid aanpassen. Als we hierin wezenlijke wijzigingen aanbrengen, stellen we u via onze app of langs andere weg hiervan op de hoogte, zodat u de kans hebt om de wijzigingen door te nemen voordat ze van kracht worden. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw account sluiten.

Als u onze app blijft gebruiken nadat we een kennisgeving over onze wijzigingen in dit privacybeleid hebben gepubliceerd of verzonden, erkent u dat dit betekent dat het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonlijke gegevens onder het bijgewerkte privacybeleid vallen.


Contactgegevens

Vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen per mail worden gestuurd naar het onderstaande adres of via https://www.teamfolioapp.nl/contact.

Teamfolio App
Siliciumweg 53
3812 SW Amersfoort
Tel. 085 060 62 88
info@teamfolioapp.nl


We houden uw persoonlijke gegevens privé en veilig en geven u zo goed mogelijk informatie en controle hierover.